Teorema catetei

Într-un triunghi dreptunghic, pătratul unei catete este produsul dintre ipotenuză și proiecția catetei pe ipotenuză. Fie triunghiul ABC dreptunghic în A și fie AD⊥BC. CateteleRead More

Teorema inaltimii

Într-un triunghi dreptunghic, pătratul înălțimii este egal cu produsul proiecțiilor catetelor pe ipotenuză. Sună complicat, dar nu e 🙂 Să privim desenul următor: Fie ABCRead More

Linia mijlocie in trapez

Linia mijlocie a unui trapez este segmentul care unește mijloacele laturilor neparalele. Ea este paralelă cu bazele și lungimea ei este egală cu semisuma bazelor.Read More