• Vectori

    Vectori în reper cartezian

    Salut! În această lecţie discutăm despre descompunerea vectorilor în reper cartezian. Considerăm reperul cartezian xOy şi notăm cu versorii axelor de coordonate (versori = vectori unitate, având modulul egal cu 1 şi direcţiile perpendiculare). Orice vector se poate scrie cu ajutorul celor doi versori şi vom spune că am descompus vectorul după cei doi versori, astfel: Descompunerea vectorilor în reper cartezian. Expresia analitică a unui vector Dacă A şi B sunt puncte în sistemul cartezian, având coordonatele: atunci vectorul AB se poate scrie astfel: formulă care poartă numele de expresie analitică a vectorului AB sau descompunerea vectorului AB după direcţiile versorilor i şi j. Modulul unui vector Modulul sau lungimea…

  • Vectori

    Vectori în plan

    În această lecție vom discuta despre vectori și despre operatii cu vectori: adunarea vectorilor, scăderea vectorilor și înmulțirea unui vector cu un scalar. Mărimile fizice cu ajutorul cărora studiem fenomene fizice se împart în două categorii: mărimi scalare și mărimi vectoriale. Exemple de mărimi scalare ar fi timpul, masa sau temperatura, adică acele mărimi care se caracterizează prin magnitudine (valoare, număr). Dacă o mărime fizică mai are, pe langă magnitudine și direcție și sens, atunci acea mărime este vectorială (exemplu: viteza). În lecția video de mai jos sunt prezentate aspecte teoretice referitoare la vectori, vectori coliniari, vectori egali, vectori ortogonali. Sunt prezentate operațiile cu vectori, iar la final sunt probleme…