• Geometrie clasa 7

    Arii și perimetre

    În această lecție vom recapitula formule pentru arii și perimetre, pentru triunghiuri și patrulatere (pătrat, dreptunghi, paralelogram romb, trapez). Te invit să urmărești lecția video de mai jos în care sunt prezentate formulele ariilor și perimetrelor și probleme rezolvate cu arii. Articolul de continuă mai jos cu alte probleme rezolvate. Am sintetizat aceste formule în fișa de mai jos: Probleme rezolvate – Formule pentru arii și perimetre Problema 1. Fie ABC un triunghi dreptunghic în A, având lungimile catetelor de 6 cm, 8 cm și ipotenuza de 10 cm. Aflați lungimea înălțimii corespunzătoare ipotenuzei. Rezolvare: Scriem aria triunghiului ABC în două moduri și egalăm valorile obținute: sau, putem aplica direct…

  • Geometrie clasa 7

    Paralelogramul

    Paralelogramul este patrulaterul cu laturile opuse paralele. Proprietățile paralelogramului: laturile opuse sunt congruente; unghiurile opuse sunt congruente; unghiurile alăturate sunt suplementare; diagonalele se înjumătățesc (au același mijloc). Cum demonstrăm că un patrulater este paralelogram? Un patrulater este paralelogram dacă este îndeplinită una din următoarele condiții: are laturile opuse paralele două câte două are laturile opuse congruente două câte două; are două laturi opuse paralele și congruente; are unghiurile opuse congruente; oricare două unghiuri alăturate sunt suplementare; diagonalele se înjumătățesc. Perimetrul paralelogramului Perimetrul paralelogramului este suma lungimilor laturilor. Dacă notăm cu a și b laturile paralelogramului, atunci perimetrul său este: P = 2a + 2b. Aria paralelogramului Aria paralelogramului se calculează…