• Geometrie clasa 7

    Rombul

    Rombul este paralelogramul cu două laturi consecutive congruente. (În consecință, toate laturile rombului sunt congruente). Proprietățile rombului are laturile opuse paralele două câte două AB || CD, AD || BC; are toate laturile congruente (egale): AB = BC = CD =DA = l. unghiurile opuse sunt congruente și oricare două unghiuri alăturate sunt suplementare; diagonalele se înjumătățesc: AO ≡ OC, BO ≡ OD; diagonalele sunt perpendiculare; diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor. Cum demonstrăm că un patrulater este romb? Un patrulater este romb dacă este îndeplinită una din următoarele condiții: este paralelogram (vezi și lecția “Paralelogramul”) și are două laturi consecutive congruente; este paralelogram cu diagonalele perpendiculare; este paralelogram în care una…

  • Geometrie clasa 7

    Arii și perimetre

    În această lecție vom recapitula formule pentru arii și perimetre, pentru triunghiuri și patrulatere (pătrat, dreptunghi, paralelogram romb, trapez). Te invit să urmărești lecția video de mai jos în care sunt prezentate formulele ariilor și perimetrelor și probleme rezolvate cu arii. Articolul de continuă mai jos cu alte probleme rezolvate. Am sintetizat aceste formule în fișa de mai jos: Probleme rezolvate – Formule pentru arii și perimetre Problema 1. Fie ABC un triunghi dreptunghic în A, având lungimile catetelor de 6 cm, 8 cm și ipotenuza de 10 cm. Aflați lungimea înălțimii corespunzătoare ipotenuzei. Rezolvare: Scriem aria triunghiului ABC în două moduri și egalăm valorile obținute: sau, putem aplica direct…