• fisa-formule-algebra
  Evaluare Nationala

  Sinteză formule Algebră pentru Evaluarea Națională

  În acest articol sunt prezentate principalele Formule de algebra pentru evaluarea nationala la matematica. Mulțimi de numere: naturale (N)- exemple: 0, 1, 2, 3, … întregi (Z)- exemple: -7, -5, 0, 4, … raționale (Q)- exemple: reale (R)- exemple: iraționale (R-Q)- exemple: Operații cu mulțimi. Dacă A = {0,1,2,3} și B = {2,3,4}, atunci: reuniunea A∪B = {0,1,2,3,4} (toate elementele, scrise o singură dată) intersecția A∩B = {2,3} (doar elementele comune) diferența A-B = {0,1} (elementele care sunt în A, dar nu sunt în B). Suma Gauss: Teorema împărțirii cu rest: exemplu: 25 : 4 = 6 rest 1; atunci 25 = 4∙6 + 1 Reguli de calcul cu puteri:…

 • Algebra clasa 6

  Regula de trei simpla

  Regula de trei simpla e un procedeu folosit atunci când se cunosc trei mărimi, iar a patra este necunoscută și între acestea există o relație de proporționalitate directă sau inversă. 1.Regula de trei simpla pentru mărimi direct proporționale 1. Dacă 5 kg de mere costă 15 lei, aflați cât costă 9 kg de mere de același fel. Rezolvare: 5 kg ………………………… 15 lei 9 kg ………………………… x lei ______________________ 2. Din 5 kg de portocale se fac 2 litri de suc. Din câte kg de portocale se fac 7 litri de suc? Rezolvare: 5 kg ………………………… 2 l suc x kg ………………………… 7 l suc _______________________ 3. Câte rochii se…

 • Algebra clasa 6

  Marimi invers proportionale

  Bun venit! În această lecţie discutăm despre mărimi invers proporţionale. Două mărimi sunt invers proporționale dacă depind una de cealaltă, astfel încât dacă una crește de un număr de ori, cealaltă scade de același număr de ori. De exemplu, dacă un muncitor termină o lucrare în 4 zile, atunci doi muncitori vor termina lucrarea în două zile. Observăm că dacă numărul de muncitori se dublează, numărul de zile necesar finalizării lucrării se micșorează de două ori. Aceste două mărimi: nr. de muncitori și nr. de zile sunt mărimi invers proporționale. Un alt exemplu de mărimi invers proporționale: viteza și timpul necesar parcurgerii unei distanțe. Dacă viteza crește, timpul scade. Numerele…