• Geometrie clasa 7

    Pătratul

    Bine ai venit! În această lecţie vom studia pătratul şi proprietăţile pătratului. Putem defini un pătrat în două moduri: 1. Patratul este dreptunghiul cu două laturi consecutive congruente. 2. Patratul este rombul cu un unghi drept. Proprietățile pătratului are laturile opuse paralele două câte două AB || CD, AD || BC; are toate laturile congruente: AB ≡ BC ≡ CD ≡ DA; are toate unghiurile congruente, având măsura egală cu 90o; diagonalele sunt congruente; diagonalele sunt perpendiculare; diagonalele se înjumătățesc: AO ≡ OC, BO ≡ OD; diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor. Cum demonstrăm că un patrulater este patrat? Un patrulater este patrat dacă este îndeplinită una din următoarele condiții: este paralelogram…