• Geometrie clasa 7

    Teorema inaltimii

    În această lecție vom prezenta teorema înălțimii în triunghiul dreptunghic. Teorema înălțimii. Într-un triunghi dreptunghic, pătratul înălțimii este egal cu produsul proiecțiilor catetelor pe ipotenuză. Sună complicat, dar nu e 🙂 Să privim desenul următor: Fie ABC un triunghi dreptunghic în A. Catetele sunt AB și AC, iar ipotenuza este BC. Notăm cu AD înălțimea triunghiului, AD⊥BC. Proiecția catetei AB pe ipotenuză este BD, iar proiecția catetei AC pe ipotenuză este CD. Atunci, conform teoremei înălțimii, are loc relația: AD2 = BD∙CD. Această relație se deduce din asemănarea triunghiurilor ADC și BDA (caz de asemănare U.U.). În continuare vom deduce o altă formulă importantă pentru calculul înălțimii corespunzătoare ipotenuzei. Înălțimea…