• Vectori

    Vectori în reper cartezian

    Salut! În această lecţie discutăm despre descompunerea vectorilor în reper cartezian. Considerăm reperul cartezian xOy şi notăm cu versorii axelor de coordonate (versori = vectori unitate, având modulul egal cu 1 şi direcţiile perpendiculare). Orice vector se poate scrie cu ajutorul celor doi versori şi vom spune că am descompus vectorul după cei doi versori, astfel: Descompunerea vectorilor în reper cartezian. Expresia analitică a unui vector Dacă A şi B sunt puncte în sistemul cartezian, având coordonatele: atunci vectorul AB se poate scrie astfel: formulă care poartă numele de expresie analitică a vectorului AB sau descompunerea vectorului AB după direcţiile versorilor i şi j. Modulul unui vector Modulul sau lungimea…