• Trigonometrie

    Radiani şi grade

    Salut! În lecţia de azi discutăm despre radiani şi grade, transformarea unghiurilor din grade în radiani şi din radiani în grade. Dar hei, ce este un radian? Un radian reprezintă măsura unui arc de cerc care are lungimea egală cu raza cercului. Aşadar, radianii sunt unităţi de măsură pentru măsurarea unghiurilor. Un radian (1 rad) are aproximativ 57,29 grade. La un unghi cu măsura de 180 grade îi corespund π radiani (vezi mai jos lecţia video ca să înţelegi de ce). Deci Această egalitate este extrem de importantă, pentru că ea ne ajută să transformăm şi alte măsuri de unghiuri în radiani. Dacă împărţim egalitatea de mai sus la 2,…

  • Trigonometrie

    Cercul trigonometric

    Cercul trigonometric este o noțiune fundamentală pentru înțelegerea trigonometriei și a analizei matematice. Înțelegerea acestei noțiuni face posibilă calcularea valorilor funcțiilor trigonometrice pentru unghiurile uzuale. Cercul trigonometric este un cerc cu centrul în originea unui sistem de axe ortogonal xOy, iar raza acestui cerc este egală cu 1. În lecția video de mai jos am exprimat principalele unghiuri ale cercului trigonometric în grade și radiani, apoi am scris coordonatele corespunzătoare punctelor de pe cerc. Aceste coordonate vor reprezenta valorile cosinus și sinus pentru unghiului la centru corespunzător. Astfel, dacă un punct M(x,y) este situat pe cercul trigonometric, atunci: Coordonatele tuturor punctelor situate pe cerc verifică relația: Aceasta este ecuația cercului…