• Algebra clasa 9

    Compunerea funcţiilor

    În această lecţie discutăm despre compunerea funcţiilor şi o să învăţăm să compunem funcţii definite pe ramuri (funcţii multiforme). Fie A, B, C, D trei mulţimi nevide, astfel încât şi două funcţii definite astfel: În aceste condiţii putem defini o a treia funcţie, care “duce” elementele din A direct în mulţimea D. Această funcţie se numeşte compusa funcţiei g cu funcţia f şi se notează astfel: Trebuie subliniat faptul că pentru a putea compune funcţia g cu funcţia f, codomeniul lui f trebuie să coincidă cu domeniul lui g (B=C) sau B să fie inclus în C. Proprietăţi ale compunerii funcţiilor: Compunerea funcţiilor este asociativă. Orice funcţie f compusă cu…