• Analiza clasa 11

    Limite de functii cu radicali

    Bun venit! În această lecţie studiem limite de funcţii cu radicali. Pentru a calcula limita unei funcții ce conține radical, în cazul de nedeterminare infinit pe infinit, vom proceda astfel: dăm factor comun pe x la puterea cea mai mare, atât la numărător cât și la numitor aplicăm proprietatea radicalilor: radicalul unui produs este egal cu produsul radicalilor dacă sub radical avem x2, acesta iese de sub radical în modul dacă x tinde la + ∞, atunci |x|=x, iar dacă x tinde la – ∞ , atunci |x|=-x în urma simplificărilor, se elimină nedeterminarea și limita se obține imediat. În lecția VIDEO de mai jos am prezentat calculul limitelor de…