• Geometrie clasa 7

    Rombul

    Rombul este paralelogramul cu două laturi consecutive congruente. (În consecință, toate laturile rombului sunt congruente). Proprietățile rombului are laturile opuse paralele două câte două AB || CD, AD || BC; are toate laturile congruente (egale): AB = BC = CD =DA = l. unghiurile opuse sunt congruente și oricare două unghiuri alăturate sunt suplementare; diagonalele se înjumătățesc: AO ≡ OC, BO ≡ OD; diagonalele sunt perpendiculare; diagonalele sunt bisectoarele unghiurilor. Cum demonstrăm că un patrulater este romb? Un patrulater este romb dacă este îndeplinită una din următoarele condiții: este paralelogram (vezi și lecția “Paralelogramul”) și are două laturi consecutive congruente; este paralelogram cu diagonalele perpendiculare; este paralelogram în care una…