• inductia matematica
    Algebra clasa 9

    Metoda inductiei matematice

    Metoda inductiei matematice se folosește pentru a demonstra propoziții matematice care depind de un număr natural n. Dezavantajul acestei metode constă în faptul că relația care trebuie demonstrată trebuie cunoscută dinainte. În continuare voi prezenta metoda sau principiul inducției matematice. Metoda inducției matematice Fie P(n) o propoziție matematică, n număr natural cu proprietatea că Dacă: Atunci: Implicația de punctul 2 se notează prescurtat astfel: Etapa 1 se numește etapa de verificare și în această etapă se verifică dacă propoziția P(n) este adevărată pentru cea mai mică valoare pe care o poate lua n. Etapa 2 se numește etapa de demonstrație sau pasul de inducție. În această etapă demonstrăm că are…