• Algebra clasa 6

    Regula de trei simpla

    Regula de trei simpla e un procedeu folosit atunci când se cunosc trei mărimi, iar a patra este necunoscută și între acestea există o relație de proporționalitate directă sau inversă. 1.Regula de trei simpla pentru mărimi direct proporționale 1. Dacă 5 kg de mere costă 15 lei, aflați cât costă 9 kg de mere de același fel. Rezolvare: 5 kg ………………………… 15 lei 9 kg ………………………… x lei ______________________ 2. Din 5 kg de portocale se fac 2 litri de suc. Din câte kg de portocale se fac 7 litri de suc? Rezolvare: 5 kg ………………………… 2 l suc x kg ………………………… 7 l suc _______________________ 3. Câte rochii se…