• Algebra clasa 6

  Operații cu numere raționale

  Bine ai venit! În această lecţie studiem operaţii cu numere raţionale. În lecțiile video prezentate mai jos găsiți exerciții rezolvate cu numere raționale reprezentate prin fracții ordinare, fracții zecimale, fracții periodice (adunarea și scăderea fracțiilor, înmulțirea fracțiilor și împărțirea fracțiilor). La final v-am pregătit și un test online pentru verificarea cunoștințelor. Să ne reamintim! Adunarea și scăderea fracțiilor Pentru a efectua operația de adunare (sau scadere) a fracțiilor ordinare cu același numitor, se adună (scad) numărătorii, iar numitorul comun se copiază. Pentru a efectua operația de adunare (sau scadere) a fracțiilor ordinare cu numitori diferiți, vom aduce fracțiile la același numitor. Dacă numitorul comun nu se poate observa imediat, vom…

 • Analiza clasa 11

  Introducere: limita unui șir

  Bun venit! În această lecţie discutăm despre limita unui şir, şir convergent. Ce este limita unui șir? Ce înțelegem prin șir convergent sau șir divergent? În lecțiile video de mai jos sunt prezentate aceste noțiuni, însoțite de exemple și exerciții rezolvate cu limite de șiruri. Limita unui şir. Şir convergent. Şir divergent Limite de şiruri (sume) Calculul limitelor de șiruri exprimate prin sume:

 • Geometrie clasa 7

  Paralelogramul

  Paralelogramul este patrulaterul cu laturile opuse paralele. Proprietățile paralelogramului: laturile opuse sunt congruente; unghiurile opuse sunt congruente; unghiurile alăturate sunt suplementare; diagonalele se înjumătățesc (au același mijloc). Cum demonstrăm că un patrulater este paralelogram? Un patrulater este paralelogram dacă este îndeplinită una din următoarele condiții: are laturile opuse paralele două câte două are laturile opuse congruente două câte două; are două laturi opuse paralele și congruente; are unghiurile opuse congruente; oricare două unghiuri alăturate sunt suplementare; diagonalele se înjumătățesc. Perimetrul paralelogramului Perimetrul paralelogramului este suma lungimilor laturilor. Dacă notăm cu a și b laturile paralelogramului, atunci perimetrul său este: P = 2a + 2b. Aria paralelogramului Aria paralelogramului se calculează…

 • Geometrie clasa 7

  Teorema lui Pitagora

  Teorema lui Pitagora exprimă o relație între lungimile laturilor unui triunghi dreptunghic. Există unele dovezi că această teoremă a fost cunoscută cu mult timp înaintea lui Pitagora și nu se știe sigur dacă a fost demonstrată de Pitagora. Dar, indiferent care îi sunt originile, ea a avut un foarte mare impact asupra omenirii. Teorema lui Pitagora a făcut posibilă dezvoltarea cartografiei, a navigației și a topografiei. Această teoremă permite calcularea distanțelor cu ajutorul coordonatelor și a inspirat trigonometria, știința care stă la baza cartografierii. De-asemenea, teorema a deschis direcții noi de explorare a universului, conducând la apariția teoriei generale a relativității. Teorema lui Pitagora. Într-un triunghi dreptunghic, suma pătratelor catetelor…

 • unghiuri in jurul unui punct
  Geometrie clasa 6

  Unghiuri in jurul unui punct

  În această lecție vom discuta despre unghiuri in jurul unui punct. Pentru recapitularea noțiunilor despre unghiuri învățate în clasa a V-a, click aici. Unghiurile formate în jurul unui punct sunt unghiuri care au vârful comun, interioarele disjuncte (care nu au puncte comune, vezi figura de mai jos) şi orice punct al planului este situat pe o latură sau în interiorul unui unghi. Cu alte cuvinte, ele ocupă tot “spaţiul” din jurul unui punct. Unghiurile în jurul unui punct au o proprietate importantă: Proprietatea unghiurilor formate in jurul unui punct Suma măsurilor unghiurilor formate în jurul unui punct este de 360 de grade. Probleme rezolvate cu unghiuri în jurul unui punct…